Menu
Město Zliv
Zliv

Město mezi rybníky

Odbor výstavby MěÚ

 • vedení územního řízení a vydávání rozhodnutí o umístění stavby
 • provádění stavebního řízení a povolování staveb všeho druhu a jejich změn
 • příjem ohlášení stavebníků a sdělení, že nejsou námitky proti ohlášeným drobným stavbám, stavebním úpravám a udržovacím pracím
 • přidělování a evidence popisných a evidenčních čísel nově postaveným stavbám
 • provádění kolaudačních řízení
 • povolování odstraňování staveb na základě žádostí vlastníků
 • vedení řízení a vydávání povolení terénních úprav informačních,reklamních a propagačních zařízení
 • rozhodování o možnosti vstupu pracovníků, orgánů, organizací a občanů, kteří plní úkoly podle stavebního zákona na cizí pozemky a stavby
 • souhlasy s uložením inženýrských sítí do komunikace, zábory komunikací pro stavbu, stanoviska k stavební činnosti z titulu dopravy, koordinace provádění výkopových prací
 • posuzování projektových dokumentací
 • spolupráce při tvorbě územního plánu, posuzování územně plánovací dokumentace
 • provádění státního stavebního dozoru
 • projednávání přestupků, správní řízení při vyměřování sankcí za porušení stavebního zákona
 • ochrana ZPF, změny kultur (vyjádření), vynětí
 • úsek vodního hospodářství a ochrany ovzduší
 • vedení veškeré agendy ve smyslu stavebního zákona
JménoFunkceTelefon / E-mail
Ing. Ladislava LamošováVedoucí odboru výstavby387 001 192
lamosova@zliv.cz
Jana TrávníčkováReferent387 001 192
travnickova@zliv.cz

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na