Menu
Město Zliv
Zliv

Město mezi rybníky

Komise k projednávání přestupků (KPP)

Komise k projednávání přestupků je zřízena jako zvláštní orgán obce pro výkon přenesené působnosti. Podle § 61 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o  odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ve znění pozdějších předpisů, projednává přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou obci svěřeny, proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti majetku, proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.

Komise je místně příslušným správním orgánem k projednávání přestupků, ke kterým dojde v územním obvodu města Zliv. Může také projednat přestupky, ke kterým došlo v územním obvodu jiného správního orgánu, je-li jí takový přestupek k projednání tímto správním orgánem postoupen a pachatel přestupku se v jejím územním obvodu zdržuje nebo pracuje.

Komise jedná a rozhoduje ve tříčlenném složení, ústní jednání je neveřejné.
Přestupkovou agendu zajišťuje i pro obec Mydlovary na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy.

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
1
24
1
25 26 27 28
1
29 30
1
1

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na