Menu
Město Zliv
Zliv

Město mezi rybníky

Odborný lesní hospodář


Kontakty

Mgr. Vladimír Záruba
Mobil.: 721 707 587
E-mail: zacapa@post.cz

Odborný lesní hospodář je lesním zákonem, dle § 37 definován

  1. Hospodaření v lesích je vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti s odborným lesním hospodářem. Odborný lesní hospodářzabezpečuje vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese podle tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.
  2. Odborným lesním hospodářem může být fyzická osoba nebo právnická osoba, která má k této činnosti licenci udělenou orgánem státní správy lesů podle hlavy šesté tohoto zákona.
  3. Vlastník lesa má právo vybrat si odborného lesního hospodáře; jeho jméno je povinen oznámit orgánu státní správy lesů. Vlastník lesa, který hospodaří podle plánu (§ 24 odst. 3), je povinen uzavřít s odborným lesním hospodářem smlouvu o výkonu činnosti podle odstavce 1. Pokud splňuje podmínku odborného lesnického vzdělání a odborné lesnické praxe (§ 42), může vlastník lesa v lesích ve svém vlastnictví vykonávat činnost odborného lesního hospodáře sám i bez udělení licence.
  4. Činnost odborného lesního hospodáře nemůže vykonávat zaměstnanec orgánu státní správy lesů v lesích v obvodu působnosti tohoto orgánu; to neplatí v případě obhospodařování vlastního majetku.
  5. Každou změnu v osobě odborného lesního hospodáře je vlastník lesa povinen oznámit do 30 dnů orgánu státní správy lesů.
  6. Pokud si vlastník lesa nevybere odborného lesního hospodáře sám, vykonává v lesích, pro které jsou zpracovány osnovy (§ 25 odst. 1), funkci odborného lesního hospodáře právnická osoba, která v určeném území vykonává právo hospodaření ve státních lesích, pokud orgán státní správy lesů nerozhodne o pověření jiné právnické nebo fyzické osoby.
  7. Náklady na činnost odborného lesního hospodáře hradí vlastník lesa; náklady na činnost odborného lesního hospodáře vykonávanou právnickou nebo fyzickou osobou podle odstavce 6 hradí stát.
  8. Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát.

Schválení Lesního hospodářského plánu

Schválení Lesního hospodářského plánu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,75 MB

20110407 – Lesy Zliv – žádost na JčK – o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích

Lesy Zliv - 20110407 - žádost na JčK - o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,57 MB

20110318 – ČIŽP – Protokol o kontrolním zjištění

ČIŽP - 2011-03-18 - Protokol o kontrolní zjištění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,37 MB

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na