Menu
Město Zliv
Zliv

Město mezi rybníky

Dotační tituly

publicita

NPO – 2.2.2 Rekonstrukce veřejného osvětlení

Datum: 31. 1. 2024

NPO – 2.2.2 Rekonstrukce veřejného osvětlení Název projektu: Výměna veřejného osvětlení ve městě Zliv

JK

Pořízení nové CAS pro JSDH Zliv

Datum: 22. 11. 2023

Projekt „Pořízení nové CAS pro JSDH Zliv“ na nákup nové CAS pro JSDH Zliv, je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje. Jihočeský kraj poskytl investiční dotaci ve výši 1.500.000,- Kč.

Projekt Moderní Zliv - Infokiosek

Projekt Moderní Zliv - Infokiosek

Datum: 27. 10. 2023

Cílem je podpora konečných žadatelů naplňujících cíle SCLLD MAS Rozkvět, z.s. Kiosek občanům a návštěvníkům poskytuje nepřetržitě online informace o dění ve městě, dopravě a kulturních akcí.

Město Zliv se zapojilo do DOTAČNÍHO PROGRAMU NA PODPORU NAROZENÝCH DĚTÍ Z JIHOČESKÉHO KRAJE. 2

Podpora narozených dětí

Datum: 17. 3. 2023

Město Zliv se zapojilo do DOTAČNÍHO PROGRAMU NA PODPORU NAROZENÝCH DĚTÍ Z JIHOČESKÉHO KRAJE.

My v tom Jihočechy nenecháme II. 2

My v tom Jihočechy nenecháme II.

Datum: 10. 11. 2022

Město Zliv se zapojilo do dotačního programu Jihočeského kraje "My v tom Jihočechy nenecháme II"

Projekt: „Automatický externí defibrilátor“

Projekt: „Automatický externí defibrilátor“

Datum: 31. 12. 2021

Projekt „Automatický externí defibrilátor“ na nákup defibrilátoru pro JSDH Zliv, je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje. Jihočeský kraj poskytl investiční dotaci ve výši 30.000,- Kč. Celkové výdaje projektu činí 49.120,- Kč.

Projekt: „JSDH Zliv – nákup vybavení“

Projekt: „JSDH Zliv – nákup vybavení“

Datum: 31. 12. 2021

Projekt „JSDH Zliv – nákup vybavení“ na nákup vybavení ke zvýšení akceschopnosti JSDH Zliv, je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje. Jihočeský kraj poskytl neinvestiční dotaci ve výši 70.000,- Kč.

Projekt: „Zásahová termokamera“

Projekt: „Zásahová termokamera“

Datum: 31. 12. 2021

Projekt „Zásahová termokamera“ na nákup termokamery pro JSDH Zliv, je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

Projekt: Vedení cyklistické dopravy ve Zlivi

Projekt: Vedení cyklistické dopravy ve Zlivi

Datum: 31. 12. 2021

Žadatel: Město Zliv
Název projektu: Vedení cyklistické dopravy ve Zlivi (ulice Bezdrevská, Nádražní)
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006119

Projekt: Zliv – předcházení vzniku odpadu

Projekt: Zliv – předcházení vzniku odpadu

Datum: 31. 12. 2020

VÝBĚROVÁ KOMISE ŘÍDICÍHO ORGÁNU OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020 42. jednání – 51., 61., 69., 78., 100., 103., 106., 107., 108., 109. a 113. výzva (prioritní osy 1, 3, 4 a 5), 21. 2. 2019 schválila níže uvedený projekt k financování.

Projekt: Pořízení mobilního EKO skladu včetně nádob a kontejnerů, drobné mechanizace, pořízení kamerového a zabezpečovacího systému

Projekt: Pořízení mobilního EKO skladu včetně nádob a kontejnerů, drobné mechanizace, pořízení kamerového a zabezpečovacího systému

Datum: 31. 12. 2020

Popis projektu: Předmětem projektu je pořízení mobilního EKO skladu včetně nádob a kontejnerů, drobné mechanizace, pořízení kamerového a zabezpečovacího systému. Stavební práce jako výstavba skladové haly, boxů pro sběr odpadů, zpevněné plochy, oplocení a přípojky elektro pro sběrný dvůr.

Projekt: Sběrný dvůr Zliv – technické vybavení

Projekt: Sběrný dvůr Zliv – technické vybavení

Datum: 31. 12. 2020

Výběrová komise řídícího orgánu Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 na svém 19.jednání – 41. výzva (prioritní osa 3) dne 11. 7. 2017 schválila níže uvedený projekt k financování.

Projekt: Nákladní vozidlo Zliv

Projekt: Nákladní vozidlo Zliv

Datum: 31. 12. 2020

Výběrová komise řídícího orgánu Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 na svém 19. jednání – 41. výzva (prioritní osa 3) dne 11. 7. 2017 schválila níže uvedený projekt k financování.

Projekt obnova požární techniky JSDHO Zliv

Projekt obnova požární techniky JSDHO Zliv

Datum: 31. 12. 2020

Vedení města Zliv se rozhodlo obnovit požární techniku své jednotky sboru dobrovolných hasičů nákupem dvou nových výjezdových vozidel.

Projekt: Jazyková laboratoř na ZŠ a ZUŠ Zliv

Projekt: Jazyková laboratoř na ZŠ a ZUŠ Zliv

Datum: 31. 12. 2018

Termín realizace: 29. 11. 2016 – 01. 08. 2018
Výše podpory: 1 987 997,02 Kč
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na