Menu
Město Zliv
Zliv

Město mezi rybníky

Tajemník MěÚ

 • komplexní zajištění personální agendy
 • řídí zaměstnance úřadu prostřednictvím vedoucích odborů
 • zajištění přípravy jednání rady a zastupitelstva po stránce organizační a obsahové,
  včetně provádění zápisů, evidence usnesení
 • zajištění a kontrola plnění úkolů vyplývajících z usnesení rady a zastupitelstva
 • vedení evidence obecně závazných vyhlášek
 • evidence usnesení vlády
 • příprava, zajištění a organizace voleb
 • příjem a vedení evidence stížností a podání občanů, sledování a kontrola jejich vyřízení, příjímání oznámení o shromáždění
 • vyřizování přestupků, jejich evidence
 • podávání zpráv o občanech institucím a organizacím
 • spolupracuje při sestavování kronikářských zápisů
 • evidence a obsazování volných bytů v DsPS k k

Role v org. struktuře

Tajemník - Tajemník MěÚ

Kontakty

Stáhnout vizitku (vCard)

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na